Prowadzenie dokumentacji medycznej i ochrona danych osobowych

Odbiorcy szkolenia:

Osoby odpowiedzialne w podmiocie prowadzącym działalność leczniczą za dokumentację medyczną – jej przechowywanie, archiwizowanie, udostępnianie.

Szkolenie pozwala uzyskać wiedzę i praktyczne rozwiązania w kwestiach takich jak:

 • jak przechowywać dokumentację medyczną wobec przepisów ustawy o ochronie danych osobowych

 • jak chronić dane przed wyciekiem

 • jakie są zasady udostępniania dokumentacji medycznej

 • jakie oświadczenia pacjenta muszą się znajdować w dokumentacji, aby można było ją udostępnić osobom trzecim

 • czy można udostępniać oryginał dokumentacji

 • jakie są zasady prowadzenia dokumentacji medycznej

Szkolenie zawiera praktyczny przegląd najnowszych przepisów i orzecznictwa pozwalając zweryfikować dotychczasowe postępowanie z dokumentacją pod względem zgodności z:

 • ustawą o działalności leczniczej

 • ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

 • ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

 • ustawą o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

 • rozporządzeniem w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania

 • ustawą o ochronie danych osobowych

 • ustawą Kodeks Cywilny

 • ustawą Prawo Pracy

 

Czas trwania – 1 dzień

 


W celu realizacji usług strona korzysta z plików cookie. Zgodnie z Polityką Plików Cookie możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików w Twojej przeglądarce. Czy zgadzasz się na przechowywanie plików cookies?