GHP/GMP

GHP/GMP

Zgodnie z nowelizowaną ustawą o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia wszystkie przedsiębiorstwa są zobowiązane wdrożyć i stosować zasady dobrej praktyki produkcyjnej (GMP) i dobrej praktyki higienicznej (GHP).

Posiadanie dokumentacji GMP/GHP w firmach branży spożywczej stało się już standardem. Dziś każde wdrożenie Systemu HACCP musi być poprzedzone wdrożeniem GHP/GMP. System ten oznacza zestaw standardów stosowanych zarówno w przemysłowej produkcji żywności, jak i w gastronomii, a także w obrocie (sklepy, kioski, stragany, hurtownie spożywcze, transport)

GHP

GHP (ang. Good Hygienic Practice) - Dobra Praktyka Higieniczna. Dotyczy wszelkich działań związanych z warunkami i środkami podejmowanymi w celu zapewnienia produkcji bezpiecznej żywności na wszystkich etapach łańcucha produkcji.

System ten obejmuje:

 • założenie konstrukcyjno-budowlane obiektów produkcyjnych;

 • dobór odpowiedniego wyposażenia technologicznego i technicznego;

 • procedurę mycia, dezynfekcji, konserwacji maszyn i urządzeń;

 • zapewnienia bezpieczeństwa mikrobiologicznego i odpowiedniej jakości wszystkich surowców;

 • stosowaniu odpowiednich procedur i operacji technologicznych;

 • szkolenie i higienę osobistą pracowników.

GMP

GMP (ang. Good Manufacturing Practice) - Dobra Praktyka Wytwarzania, oznacza zestaw standardów stosowanych w produkcji przemysłowej a coraz częściej także w gastronomii. Standardy GMP zapewniają wysoką jakość, czystość użytych surowców i komponentów gotowego produktu. Zapewniają również pełną kontrolę nad jakością i pochodzeniem surowców. Stosowanie standardów GMP daje konsumentom większy poziom komfortu i pewność co do wysokiej jakości produktu. Dokumentacja GMP zapewnia pełną kontrolę nad jakością i pochodzeniem surowców oraz prawidłowość prowadzonych procesów produkcyjnych.

Oferta wdrożenia GMP i GHP obejmuje:

Ocenę stanu aktualnego, w jakim znajduje się zakład celem dokonania modernizacji następnie opracowanie zakładowego kodeksu GMP i GHP i wszelkiej niezbędnej dokumentacji oraz przeprowadzenie szkoleń związanych z wdrożeniem Dobrych Praktyk.

Prace wdrożeniowe systemu GHP i GMP swoim zakresem obejma takie obszary zakładu jak:

 • lokalizacje i otoczenie;

 • budynki i układ funkcjonalny pomieszczeń;

 • maszyny i urządzenia;

 • procesy mycia i dezynfekcji;

 • zaopatrzenie w wodę;

 • kontrolę odpadów;

 • zabezpieczenie przed szkodnikami i kontrolę w tym zakresie;

 • szkolenie personelu;

 • higienę i stan zdrowia personelu;

 • warunki temperaturowe i wilgotnościowe;

 • utworzenie księgi GHP/GMP;

 • utworzenie wszelkich niezbędnych procedur i instrukcji.

 

OFERTA NASZEJ FIRMY

SSW Consulting zajmuje się kompleksowym wdrażaniem, doradztwem i szkoleniami w zakresie wymagań GMP i GHP.Interesuje Cię szkolenie? Zamów szkolenie dedykowane 


W celu realizacji usług strona korzysta z plików cookie. Zgodnie z Polityką Plików Cookie możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików w Twojej przeglądarce. Czy zgadzasz się na przechowywanie plików cookies?