HACCP

System HACCP -Analiza Ryzyka i Kontrola Punktów Krytycznych ma na celu zapewnienie czystości higienicznej produktów spożywczych przeznaczonych dla konsumentów. HACCP jest wykorzystywany w firmach produkujących i handlujących produktami spożywczymi.
Jest to udokumentowany system identyfikujący wszystkie zagrożenia zdrowotne (mikrobiologiczne, chemiczne, fizyczne) występujące w produkcji żywności, a także środki niezbędne do kontroli zidentyfikowanych zagrożeń. Głównym celem systemu jest zapobieganie powstawaniu problemów w produkcji żywności poprzez włączanie zasad bezpieczeństwa zdrowotnego i technologicznego od momentu projektowania do wdrożenia procesu produkcyjnego, a następnie dystrybucji produktu.

System HACCP opiera się na 7 zasadach:

 • przeprowadzenie analizy zagrożeń;
 • określenie krytycznych punktów kontroli;
 • ustalenie wartości krytycznych;
 • ustalenie sposobu monitorowania parametrów kontrolnych;
 • ustalenie działań korygujących, które muszą być podjęte, gdy monitorowanie wykaże przekroczenie założonych parametrów kontrolnych w krytycznych punktach kontroli; 
 • ustalenie procedur weryfikacji potwierdzających skuteczność systemu;
 • opracowanie dokumentacji systemu HACCP uwzględniającej wszystkie procedury i zapisy odpowiednie do działań wynikających z zasad systemu.

Zalety systemu HACCP

 • wytwarzanie bezpiecznej żywności (bez zanieczyszczeń chemicznych, biologicznych, fizycznych);
 • zmniejszenie kosztów, w wyniku: eliminowania ludzkich pomyłek, lepszej organizacji pracy oraz lepszego wykorzystania maszyn i urządzeń;
 • lepsze wykorzystanie surowców i składników (poprzez ich klasyfikację i wytypowanie produktów do których mogą być użyte);
 • szybsze reagowanie na problemy (działania korygujące podejmowane w chwili stwierdzenia nieprawidłowości);
 • identyfikacja zagrożeń w fazie wytwarzania eliminuje straty związane z ewentualnym zniszczeniem lub przeklasyfikowaniem wyrobu gotowego;
 • wdrożenie i utrzymanie systemu HACCP podnosi konkurencyjność firmy;
 • utrzymanie wymaganej przez konsumentów jakości produktów;
 • wzrost zaufania klientów (certyfikat HACCP to dokument będący gwarantem bezpiecznego produktu).

 

OFERTA NASZEJ FIRMY

SSW Consulting zajmuje się kompleksowym wdrażaniem, doradztwem i szkoleniami w zakresie systemu HACCP.

 

Interesuje Cię szkolenie? Zamów szkolenie dedykowane   


W celu realizacji usług strona korzysta z plików cookie. Zgodnie z Polityką Plików Cookie możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików w Twojej przeglądarce. Czy zgadzasz się na przechowywanie plików cookies?