ISO 14001 (System Zarządzania Środowiskowego)

Norma ISO 14001 definiuje wymagania, jakie powinien spełniać system zarządzania środowiskowego w firmie.

Głównym założeniem systemu zarządzania środowiskowego jest potrzeba ciągłego badania wpływu, jaki firma wywiera na środowisko poprzez swoją działalność. System ISO 14001 umożliwia organizacji sformułowanie polityki i celów środowiskowych, uwzględniając wymagania przepisów prawnych oraz informacji o znaczących wpływach na środowisko.

Zakres stosowania:

System zarządzania środowiskowego (ISO 14001) ma zastosowanie w każdej branży i może być wdrażany niezależnie od wielkości organizacji. System zarządzania środowiskowego jest z sukcesem wdrażany zarówno w firmach , instytucjach państwowych jak i organizacjach nonprofit.Podstawowym zadaniem normy jest wspomaganie działań związanych z ochroną środowiska.

Korzyści wynikające z wdrożenia ISO 14001 :

 • poprawa stanu środowiska przyrodniczego;
 • obniżenie ryzyka wystąpienia zagrożeń środowiskowych;
 • obniżenie kosztów wynikających z opłat za korzystanie ze środowiska naturalnego;
 • redukcja kosztów wskutek lepszego wykorzystania materiałów i energii;
 • oszczędności związane z gospodarką odpadami, zużyciem energii, wody i opakowań, a także w zakresie stosowania materiałów niebezpiecznych dla zdrowia i środowiska;
 • pozyskiwanie środków finansowych z funduszy ochrony środowiska;
 • uporządkowanie kwestii związanych ze środowiskiem, zgodność z przepisami ochrony środowiska, eliminacja kar;
 • zmniejszenie ryzyka odpowiedzialności cywilnej;
 • zapobiegania sytuacjom wypadkowym, poprawa bezpieczeństwa pracy;
 • tworzenie wizerunku firmy przyjaznej dla środowiska;
 • wzrost konkurencyjności firmy, zarówno na rynkach lokalnych, krajowych jak i w Unii Europejskiej;
 • certyfikat ISO 14001 podnosi prestiż firmy i może służyć jako element marketingowy.

Procedura wdrażania systemu ISO 14001:

 • audyt wstępny sprawdzający stopień spełnienia wymagań prawnych w zakresie ochrony środowiska i systemu ISO 14001;
 • opracowanie harmonogramu wdrożenia systemu;
 • opracowanie polityki środowiskowej, celów środowiskowych, strategii przedsiębiorstwa, mierników procesu;
 • opracowanie księgi środowiskowej, mapy procesów, schematu organizacyjnego;
 • opracowanie procedur, instrukcji, formularzy;
 • wdrożenie procedur systemu;
 • szkolenia dla pracowników w zakresie obowiązujących ich procedur i wymagań normy;
 • audyt wewnętrzny końcowy całego systemu środowiskowego;
 • przegląd zarządzania środowiskowego;reprezentowanie Państwa firmy w kontaktach z wybraną jednostką certyfikującą;
 • udział w audycie zewnętrznym konsultanta (na życzenie klienta);
 • wykonanie działań korygujących (jeżeli zachodzi taka potrzeba). 

 

OFERTA NASZEJ FIRMY

SSW Consulting zajmuje się kompleksowym wdrażaniem, doradztwem i szkoleniami w zakresie systemu ISO 14001.

 

Interesuje Cię szkolenie? Zamów szkolenie dedykowane    


W celu realizacji usług strona korzysta z plików cookie. Zgodnie z Polityką Plików Cookie możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików w Twojej przeglądarce. Czy zgadzasz się na przechowywanie plików cookies?