ISO 18001/OHSAS (System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy (BHP)

ISO 18001/OHSAS- norma bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) definiuje działania, jakie firma podejmuje w celu wyeliminowania zagrożeń zdrowia i mienia, czyli w celu osiągnięcia założonego poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Jego celem jest poprawienie świadomości w zakresie ważności działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa, identyfikowaniu potencjalnych zagrożeń, zmniejszeniu ilości wypadków przy pracy i powstawaniu chorób zawodowych.

Polski System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieny Pracy oparty na normie PN-N 18001 musi spełniać wymagania prawne określone przez Kodeks Pracy oraz Rozporządzenie z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Firma spełniająca wymagania normy ISO 18001 odnosi istotne korzyści:

 • zapobieganie wypadkom w czasie pracy, poprzez unikanie zdarzeń potencjalnie niebezpiecznych oraz zminimalizowanie występowania chorób zawodowych;

 • ograniczenie kosztów i strat związanych z wypadkami;

 • dążenia do stałej poprawy stanu bhp funkcjonującego w organizacji;

 • spełnienia wymagań określonych w przepisach prawnych;

 • ciągłego doskonalenia działań w zakresie BHP;

 • zapewnienia odpowiednich zasobów i środków umożliwiających wdrażania polityki w zakresie BHP;

 • nieustanne podnoszenia kwalifikacji, oraz uwzględnianie roli pracowników, a także ich zaangażowania do działań w zakresie BHP;

 • podniesienie komfortu pracy i w związku z tym wyższe morale pracowników;

 • certyfikat ISO 18001 zwiększa renomę firmy i może służyć jako element marketingowy.

   

Procedura wdrażania systemu ISO 18001:

 • audyt wstępny sprawdzający stopień spełnienia wymagań prawnych w zakresie wymagań normy ISO 18001;

 • opracowanie harmonogramu wdrożenia systemu ISO 18001;

 • opracowanie polityki jakości , celów, strategii przedsiębiorstwa, mierników procesu;

 • opracowanie księgi jakości, mapy procesów, schematu organizacyjnego;

 • opracowanie procedur, instrukcji, formularzy;

 • wdrożenie procedur systemu;

 • szkolenia dla pracowników w zakresie obowiązujących ich procedur i wymagań normy;

 • audyt wewnętrzny końcowy całego systemu;

 • przegląd zarządzania;

 • reprezentowanie Państwa firmy w kontaktach z wybraną jednostką certyfikującą;

 • udział w audycie zewnętrznym konsultanta ( na życzenie klienta);

 • wykonanie działań korygujących ( jeżeli zachodzi taka potrzeba).OFERTA NASZEJ FIRMY

SSW Consulting zajmuje się kompleksowym wdrażaniem, doradztwem i szkoleniami w zakresie wymagań Systemu ISO 18001/OHSAS.

 

Interesuje Cię szkolenie? Zamów szkolenie dedykowane

 


W celu realizacji usług strona korzysta z plików cookie. Zgodnie z Polityką Plików Cookie możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików w Twojej przeglądarce. Czy zgadzasz się na przechowywanie plików cookies?