ISO 22716 (GMP Kosmetyczne)

Norma ISO 22716 to międzynarodowa norma przeznaczona dla firm, które zajmują się produkcją kosmetyków. Celem normy jest zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa oraz ochrony zdrowia odbiorców wyrobów kosmetycznych.

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej spowodowało przeniesienie odpowiedzialności za jakość wyrobów kosmetycznych, spoczywającej na Ministerstwie Zdrowia (Państwowy Zakład Higieny) na producentów oraz dystrybutorów. Określono więc ogólne parametry bezpieczeństwa, które spełnić musi producent pod groźbą odpowiedzialności karnej lubi finansowej za nieprzewidziane skutki stosowania wyrobu.

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. producenci (surowców i wyrobów gotowych) dystrybutorzy oraz importerzy produktów kosmetycznych będą musieli wdrożyć do 11 lipca 2013 roku system zarządzania ISO 22716/GMP Kosmetyczne. 

Certyfikacja ISO 22716

Kosmetyki są produktami, które podlegają starannej ocenie dokonywanej przez konsumentów. Wprowadzenie do sprzedaży produktu o niskiej jakości może spowodować utratę zaufania klientów a co za tym idzie, może narazić firmę na poważne starty finansowe. Produkcja kosmetyków wysokiej i gwarantowanej jakości wpływa na budowanie marki wśród wymagających klientów oraz powoduje wzrost jej wartości.

W celu ułatwienia producentom wytwarzania artykułów kosmetycznych o najwyższej jakości i bezpieczeństwie opracowano i opublikowano normę PN-EN ISO 22716.

Standard
ISO 22716 dostarcza wytyczne w zakresie Dobrej Praktyki Produkcyjnej kosmetyków uwzględniając specyficzne potrzeby tego sektora Zawiera wskazówki dotyczące produkcji, kontroli, składowania, transportu produktów kosmetycznych a także określa szczegółowe wymagania co do personelu. Obejmuje również tematykę kontroli jakości, podwykonawstwa, oraz higieny produkcji.

Korzyści z wdrożenia ISO 22716

 • warunek wprowadzenia wyrobu do obrotu;

 • gwarancja wysokiej jakości produktów kosmetycznych;

 • wyższa wartość marki na rynku;

 • większe zaufanie konsumentów;

 • poprawa skuteczności i efektywności przedsiębiorstwa;

 • redukcja ryzyka - zabezpieczenie przed błędami i stratami;

 • podejście systemowe w realizacji wymagań prawnych.

Procedura wdrażania systemu ISO 22716:

 • audyt wstępny sprawdzający stopień spełnienia wymagań prawnych w zakresie wymagań normy ISO 22716;

 • opracowanie harmonogramu wdrożenia systemu;

 • opracowanie polityki jakości, celów, strategii przedsiębiorstwa, mierników procesu;

 • opracowanie księgi jakości, mapy procesów, schematu organizacyjnego;

 • opracowanie procedur, instrukcji, formularzy;

 • wdrożenie procedur systemu;

 • szkolenia dla pracowników w zakresie obowiązujących ich procedur i wymagań normy;

 • audyt wewnętrzny końcowy całego systemu;

 • przegląd zarządzania;

 • reprezentowanie Państwa firmy w kontaktach z wybraną jednostką certyfikującą;

 • udział w audycie zewnętrznym konsultanta ( na życzenie klienta);

 • wykonanie działań korygujących (jeżeli zachodzi taka potrzeba).

 

OFERTA NASZEJ FIRMY

SSW Consulting zajmuje się kompleksowym wdrażaniem, doradztwem i szkoleniami w zakresie wymagań ISO 22716.

 

Interesuje Cię szkolenie? Zamów szkolenie dedykowane


W celu realizacji usług strona korzysta z plików cookie. Zgodnie z Polityką Plików Cookie możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików w Twojej przeglądarce. Czy zgadzasz się na przechowywanie plików cookies?