ISO 9001 (System Zarządzania Jakością)

Jakość produktów i usług oferowanych przez firmę lub organizację, ma decydujący wpływ na osiągane przez nią wyniki ekonomiczne. Wymagania klientów wobec jakości produktów i usług nieustannie rosną. Taka sytuacja wymusza ciągłą poprawę jakości przez producentów i usługodawców.

Norma ISO 9001 definiuje system zarządzania jakością, który jest narzędziem pozwalającym osiągać dobre wyniki ekonomiczne oraz stabilną pozycję na rynku. Głównym założeniem takiego systemu jest potrzeba ciągłego rozwoju i doskonalenia, prowadzącego do wzrostu wydajności i opłacalności procesów oraz pozyskiwania zaufania wśród odbiorców. Norma ISO 9001 jest znowelizowaną wersją wcześniejszych norm dotyczących systemów zarządzania jakością. Spełnienie wymagań normy ISO 9001 jest podstawą do uzyskania przez firmę odpowiedniego certyfikatu, poświadczającego jej zdolność do rozwoju i doskonalenia jakości.

Zakres stosowania: 

System zarządzania jakością (ISO 9001) ma zastosowanie w każdej branży i może być wdrażany niezależnie od wielkości organizacji. System zarządzania jakością jest z sukcesem wdrażany zarówno w firmach , instytucjach państwowych jak i organizacjach nonprofit.

Korzyści zewnętrzne wynikające z wdrożenia ISO 9001:

 • wzrost zaufania i satysfakcji klientów;
 • wzrost konkurencyjności firmy, zarówno na rynkach lokalnych, krajowych jak i w Unii Europejskiej;
 • stabilizacja pozycji na rynku, budowanie silnej marki;
 • poprawa współpracy z dostawcami;
 • poprawa pozycji firmy z punktu widzenia kontrahentów;
 • posiadanie certyfikatu ISO 9001 zwiększa prestiż firmy i może służyć jako element marketingowy;
 • posiadanie systemu zarządzania jakością zgodnego z normą ISO 9001 jest bardzo często warunkiem wstępnym (i niezbędnym) dla uzyskania dostępu do nowych klientów i rynków zbytu  – szczególnie w przypadku procedur przetargowych.  

Korzyści wewnętrzne wynikające z wdrożenia ISO 9001:

 • określeniu celów strategicznych, misji, wizji, celów do których dąży przedsiębiorstwo;
 • uporządkowanie procesów; 
 • poprawa jakości wyrobów/usług;
 • wzrost efektywności i produktywności, dzięki systematycznej analizie i  eliminowaniu powstałych niezgodności oraz podejmowaniu określonych działań  korygujących zapobiegawczych;
 • zaangażowanie wszystkich pracowników pozwala osiągnąć lepszą wydajność pracy;
 • oszczędności wynikające z racjonalnego wykorzystania zasobów;
 • usprawnienie przepływu informacji oraz dokumentacji;
 • jasną i uporządkowaną strukturę organizacyjną;
 • ścisłe zdefiniowanie kompetencji i odpowiedzialności;
 • skuteczność podejmowanych działań;
 • usprawnienie funkcjonowania firmy.

Procedura wdrażania systemu ISO 9001:

 • audyt wstępny sprawdzający stopień spełnienia wymagań prawnych w zakresie systemu ISO 9001;
 • opracowanie harmonogramu wdrożenia systemu;
 • opracowanie polityki jakości, celów, strategii przedsiębiorstwa, mierników procesu;
 • opracowanie księgi jakości, mapy procesów, schematu organizacyjnego;
 • opracowanie procedur, instrukcji, formularzy;
 • wdrożenie procedur systemu;
 • szkolenia dla pracowników w zakresie obowiązujących ich procedur i wymagań normy;
 • audyt wewnętrzny końcowy całego systemu;
 • przegląd zarządzania;
 • reprezentowanie Państwa firmy w kontaktach z wybraną jednostką certyfikującą;
 • udział w audycie zewnętrznym konsultanta ( na życzenie klienta);
 • wykonanie działań korygujących ( jeżeli zachodzi taka potrzeba). 

 

 

OFERTA NASZEJ FIRMY

SSW Consulting zajmuje się kompleksowym wdrażaniem, doradztwem i szkoleniami w zakresie systemu ISO 9001.

 

Interesuje Cię szkolenie? Zamów szkolenie dedykowane

 


W celu realizacji usług strona korzysta z plików cookie. Zgodnie z Polityką Plików Cookie możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików w Twojej przeglądarce. Czy zgadzasz się na przechowywanie plików cookies?