ISO/IEC 17025

(Ogólne wymagania dotyczące laboratoriów badawczych i wzorcujących)

Systemu zarządzania jakością wg normy ISO/IEC 17025 kierowany jest do wszystkich laboratoriów, które poprzez wdrożenie systemu i uzyskanie certyfikatu akredytacji chcą potwierdzić wiarygodność i niezależność otrzymywanych przez nie wyników badań.

Norma ISO/IEC 17025 zawiera wymagania dotyczące jakościowych aspektów funkcjonowania laboratorium (w tym zakresie obejmuje między innymi: nadzorowanie dokumentacji, badanie wymagań klienta, audytowanie itp.), jak i również zawiera wymagania techniczne (odnoszą się one między innymi do: kompetencji personelu, warunków i wyposażenia, wzorcowania, spójności pomiarowej, zapewnienie jakości wyników badań i wzorcowań).

W maju 2005 roku Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) opublikowała zaktualizowany międzynarodowy standard w zakresie zarządzania jakością laboratorium badawczym i wzorcującym - ISO/IEC 17025.
Laboratorium, które wdrożyło system zarządzania jakością wg normy ISO/IEC 17025 i chce poddać ocenie ten system, poddaje się akredytacji. Akredytacja w Polsce jest przeprowadzana wyłącznie przez Polskie Centrum Akredytacji.

Korzyści z posiadania sytemu zarządzania jakością w laboratorium wg ISO/IEC 17025

 • wzrost wiarygodności uzyskiwanych wyników badań;

 • spełnienie wymagań prawnych;

 • udowodnienie kompetencji i wiarygodności laboratorium do wykonywania badań;

 • optymalizacja procesów na poziomie organizacyjnym i produkcyjnym;

 • zapewnienie profesjonalnej praktyki na każdym etapie badania;

 • efektywność systemu dokumentacji;

 • wyższy poziom odpowiedzialności pracowników;

 • zwiększony dostęp do nowych klientów i partnerów biznesowych, którzy mogą wymagać od nas posiadania akredytacji i tym samym wdrożonego systemu ISO/IEC 17025.

Procedura wdrażania systemu ISO 17025:

 • audyt wstępny sprawdzający stopień spełnienia wymagań prawnych w zakresie wymagań normy ISO 17025;

 • opracowanie harmonogramu wdrożenia systemu;

 • opracowanie polityki jakości, celów, strategii przedsiębiorstwa, mierników procesu;

 • opracowanie księgi jakości, mapy procesów, schematu organizacyjnego;

 • opracowanie procedur, instrukcji, formularzy;

 • wdrożenie procedur systemu;

 • szkolenia dla pracowników w zakresie obowiązujących ich procedur i wymagań normy;

 • audyt wewnętrzny końcowy całego systemu;

 • przegląd zarządzania;

 • zgłoszenie gotowości do certyfikacji w PCA (Polskim Centrum Akredytacji);

 • reprezentowanie Państwa firmy w kontaktach z wybraną jednostką certyfikującą;

 • udział w audycie zewnętrznym konsultanta ( na życzenie klienta);

 • wykonanie działań korygujących ( jeżeli zachodzi taka potrzeba).

 

 

OFERTA NASZEJ FIRMY

SSW Consulting zajmuje się kompleksowym wdrażaniem, doradztwem i szkoleniami w zakresie wymagań Systemu ISO/IEC 17025.

 

Interesuje Cię szkolenie? Zamów szkolenie dedykowane


W celu realizacji usług strona korzysta z plików cookie. Zgodnie z Polityką Plików Cookie możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików w Twojej przeglądarce. Czy zgadzasz się na przechowywanie plików cookies?